Redakčná rada

Redakcia TnU Trendy

 • Šéfredaktorka: Ing. Mária Šedivá
 • Zástupca šéfredaktorky: Ing. Norbert Jiroš
 • Výkonný redaktor: Ing. Jana Masárová, PhD.

Redakčná rada – zamestnanci:

 • Ing. Lenka Bartošová, PhD.
 • PhDr. Lenka Mandelíková, PhD.
 • PhDr. Marek Lincényi, PhD.
 • PhDr. Anna Litvínová, PhD.
 • doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.

Redakčná rada – študenti:

 • Matej Adamov
 • Filip Baľaľa
 • Romana Hajašová
 • Dominika Makarová
 • Michaela Mihálechová
 • Simona Nátanová
 • Anna Očková
 • Magdaléna Slezáčková
 • Bc. Jaroslav Spodniak

Jazyková úprava:

 • PhDr. Jana Gašparovičová

GRAFICKÁ ÚPRAVA A TLAČ:

 • WEBPRINT, s.r.o